REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ozdowscy.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Tadeusz, Dominik i Jakub Ozdowscy Spółka Jawna z siedzibą w Kutnie, ul. Zielarska 9, 99-300 Kutno, o numerze NIP 7751263956, REGON 610301146, KRS 0000236830.

 

 1. Sprzedawca prowadzi stronę internetową Ozdowscy.pl oraz sieć sklepów, piekarni i cukierni.

 

 1. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą towarów na terenie Kutna, Łęczycy, Łodzi i Płocka – zarówno w lokalu jak i w dostawie (zasięg dostawy jest określony na stronie internetowej).

 

 1. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: kuba@ozdowski-cukiernia.pl , pod numerem telefonu 24 254 25 45 lub w placówkach firmowych.

 

 1. Ceny towarów prezentowane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

 1. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

 

 1. Ceny na stronie są cenami poglądowymi, i mogą różnić się nieznacznie od tych w lokalu. 

 

 1. Korzystanie z serwisu internetowego jest bezpłatne, płatności dotyczą zamówień. 

 

 1. Wszystkie przedstawione ceny stanowią integralną część regulaminu.

 

 1. Produkty prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksów przepisów kodeksu cywilnego. 

 

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji (klient otrzyma email). Od tego momentu Sprzedawca jest zobowiązany do przygotowania zamówienia, a Klient do płatności (o ile ta nie nastąpiła wcześniej w formie online) i odebrania zamówienia.

 

 1. Właścicielem strony Ozdowscy.pl oraz sklepu internetowego jest Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Tadeusz, Dominik i Jakub Ozdowscy Spółka Jawna, która jest właścicielem praw autorskich i intelektualnych do serwisu.

 

 1. Warunkiem technicznym do korzystania z usług jakie oferuje strona Ozdowscy.pl jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do Internetu lub telefonu z dostępem do Internetu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu. ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

 1. Osoba składająca zamówienie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Osoby małoletnie składające zamówienia powinny mieć zgodę opiekuna prawnego lub rodzica.

 

 1. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż akceptuje niniejszy regulamin. Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia. Jeżeli Klient nie akceptuje regulaminu, powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

 

 1. Sprzedawca sprzedaje towary za pośrednictwem Internetu oraz w swoich placówkach.

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym przyjmowane są całą dobę przez siedem dni w tygodniu, z możliwościa odbioru w wyznaczonym terminie (narzuconym z góry przez Sprzedawcę lub ustalonym przez Klienta). 

 

 1. Klient posiada możliwość dobrowolnego założenia konta na stronie internetowej, podając swoje dane i przechodząc weryfikację.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia profilu Klienta w przypadku gdy narusza on dobre mienie innych osób, lub jest nieaktywny przez okres przynajmniej 6 miesięcy.

 

 1. Klient może posiadać jeden profil, który nie powinien być udostępniany osobom trzecim.

 

 1. Zamówienia można odbierać w wybranych punktach, dostawa jest dostępna tylko dla wybranych tortów po uprzednim kontakcie z Sprzedawcą i ustaleniu szczegółów takich jak miejsce i koszty. Klient ma możliwość wyboru formy odbioru zamówienia podczas składania zamówienia, jeśli takowa jest oferowana.

 

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia wyłącznie w lokalu lub poprzez stronę internetową. 

 

 1. Sprzedawca przewiduje promocje, o których będzie informował na stronie internetowej oraz w należących do niego kanałach mediów społecznościowych. 

 

 1. Klient składa zamówienie w sklepie internetowym poprzez dodanie produktu do koszyka, używając przycisku bądź ikony “Dodaj Do Koszyka”.

 

 1. Po kliknięciu w produkt, Klient ma możliwość poznania szczegółów takich jak skład, rozmiar, waga, dodatki, itp.

 

 1. Klient wybiera sposób dostawy (odbiór własny, lub dostawa), metodę płatności i akceptuje koszyk.

 

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę, odpłatną – koszty do weryfikacji po ustaleniu miejsca dostawy.

 

 1. Klient podaje dane adresowe oraz akceptuje RODO oraz regulamin sklepu.

 

 1. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Klient otrzyma maila potwierdzającego potwierdzającego zamówienie oraz płatność.

 

REALIZACJE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta, nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

 

 1. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, np. z powodu braku towaru lub braku możliwości dostawy. Jeśli zamówienie zostało opłacone, to Klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy w terminie do 14 dni roboczych. Zapis zwrotu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedającego. 

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia, jeśli uzna iż dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub niepełne. Sprzedawca będzie próbował uzupełnić takie dane poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. 

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie także możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie byłoby obraźliwe dla osób trzecich lub łamało prawa autorskie i intelektualne.

 

 1. Sprzedawca nie odpowiada za działania Klienta, który podaje dane osób trzecich. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczą Zamawiającego, a nie Sprzedawcy. 

 

 1. Do każdego zamówienia będzie wystawiany paragon, który klient otrzyma przy odbiorze zamówienia. 

 

 1. Sklepy są zamknięte w niedzielę i święta. (zamówienie na taki dzień nie będzie realizowane, chyba że uprzednio ustalono inaczej).

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOSTAWY

 1. Dostawa realizowana jest na konkretny dzień, uprzednio ustalony z Klientem.

 

 1. Dostawy realizowane są poprzez Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Tadeusz, Dominik i Jakub Ozdowscy Spółka Jawna. 

 

 1. Sposób dostawy wybiera Klient (odbiór własny lub dostawa dla wybranych tortów).

 

 1. Dostawy są realizowane od poniedziałku do soboty. (Niedziele tylko po uprzednim ustaleniu z Klientem). 

 

 1. Dostawy do firm realizowane są tylko do recepcji lub portierni. 

 

 1. Klient zobowiązany jest do podania lub uzupełnienia poprawnych danych adresowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie uzupełnione dane adresowe.
PŁATNOŚĆ

 1. Płatności realizowane są online. 

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać na adres kuba@ozdowski-cukiernia.pl lub pisemnei na adres: Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Tadeusz, Dominik i Jakub Ozdowscy, ul. Zielarksa 9, 99-300 Kutno. 

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż do 14 dni roboczych. 

 

 1. Zgłaszając reklamację, Klient zobowiązany jest do dokładnego opisania reklamacji i podania danych kontaktowych. 

 

 1. Klient składając reklamację akceptuje warunki RODO Sprzedającego.

 

 1. Sprzedawca odpowie Klientowi na reklamację tą samą drogą jaką reklamacja wpłynęła. 

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Tadeusz, Dominik i Jakub Ozdowscy Spółka Jawna, z siedzibą w Kutnie przy ul. Zielarskiej 9.

 

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient powinien kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez mail kuba@ozdowski-cukiernia.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień.

 

 1. Szczegóły dotyczące RODO zawarte są w dokumencie RODO dostępnym na naszej stronie internetowej i są integralną częścią regulaminu.   

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia: